Utvärderingen av Västra Götalands miljöarbete samt hur det står till med miljön i länet har nu avslutats. Miljöarbetet har bedömts utifrån drygt 60 parametrar. Miljön blir bättre på de flesta områden men det går långsamt.