Uppföljning av effekterna av räktrålfisket på epibentisk fauna i Gullmarsfjorden.