Vi har tillräckligt med kunskap, planer och strategier och nu behöver vi intensifiera åtgärderna för att minska övergödningen och rädda fisket. Det kanske tar trettio år, men bryta trenden kan vi göra redan nu. Det kommer att kosta, men det är en investering för ett friskt och levande hav som flera av oss är villiga att betala för. Frågan är – vad händer om vi ingenting gör och hur länge har vi råd att dröja?