Många människor är oroade över övergödningen i havet. Sverige har satsat mycket på olika åtgärder för att mildra effekterna, både regionalt och nationellt. Men vad är egentligen viktigast att satsa på härnäst? HavsUtsikt har bett ett antal intressanta personer svara på vad de tycker att man borde fokusera på nu.