Rapporten beskriver underlag, genomförde analyser och föreslagna rekommendationer av betydelse för vidare arbete med reglering av fiske i marint skyddade områden. Särskilt vikt har lagts på gränsdragning mellan miljöbalken och fiskelagstiftningen likaväl som fördjupade analyser av hur lagstiftningarna kan samverka på bästa sätt.