Livsmedelsverket redovisar sin slutrapport om konsekvenserna för konsumenternas hälsa om Sverige har fortsatt undantag från gränsvärdet för dioxin i viss fet fisk eller inte. Livsmedelsverket bedömning är att det är bäst för folkhälsan om EU:s gränsvärde för dioxin i strömming och vildfångad lax gäller även i Sverige.