Erosionen på stränder i Stockholms mellersta skärgård har ökat i samband med att fler snabba båtar rör sig i området. Skadorna finns även utanför de stora farlederna visar en ny rapport som Länsstyrelsen presenterar. Skadebilden på stränderna har ett tydligt samband med avståndet till farleder.