Efter många års försök att få till stånd en regional övervakning av kustfågelfaunan i Bottniska viken kan nu vi kustlän i Bottniska viken presentera ett gemensamt förslag på samordnat delprogram. Programmet utarbetades under 2010. Kustlänsstyrelser, Naturvårdsverket och nationella experter på området har deltagit i de många nödvändiga strategiska diskussioner som har fört oss fram till det förslag som nu ligger.