Den nya Havs- och vattenmyndighetens inriktning kommer att vara att svara för bevarande och hållbart nyttjande av våra vattendrag, sjöar och hav. Arbetet att förbereda myndigheten har pågått en tid och verksamheten ska vara i full drift redan den 1 juli 2011.