De flesta känner till maneter från stränderna om sommaren, men få tänker på att maneter kan skapa stora problem för balansen i havet. Den glupska amerikanska kammaneten som kom till svenska vatten för några år sedan kan äta så mycket djurplankton att det påverkar både mängden alger, fisklarver och andra maneter. Dessutom gynnas den på sätt och vis av övergödningen som den bidrar till.