Den amerikanska kammaneten är en invadrad art som spridit sig till västkusten och till södra Östersjön. Den är tålig när det gäller salthalt och temperatur. Den är ofta angripen av en parasit.