Att undersöka gråsälar är ett sätt att tidigt kunna upptäcka förändringar i Östersjöns ekosystem och i förekomsten av miljögifter. Gråsälens hälsoutveckling de senaste hundra åren visar hur komplex bilden av miljötillståndet är. På Naturhistoriska riksmuseet finns ett unikt sälmaterial. Över 40 år av sälhistoria finns lagrad i museets miljöprovbank och nästan 200 år i museets bensamling.