Svenska och finska fritidsbåtsägare besöker varandras skärgårdar och hamnar. Kusterna är lika på många sätt, men hanteringen av toalettavfall skiljer sig åt. Enligt en studie känner finska båtägare ett större ansvar att skydda havet. De tömmer sina toatankar i tömningsstationer även när de är i Sverige, där regler för avfallet saknas.