Enligt ett av Gävleborgs miljömål ska ”Hotade arter och fiskstammar senast år 2010 kunna nå lämpliga reproduktionsområden i 90 % av alla kustmynnande vattendrag med vattenföring året runt”. Men frågan är; gör de det? Målet har följts upp under hösten 2009 för att undersöka i vilka av länets vattendrag som reproduktion är möjlig för kustlevande fiskarter.