Denna rapport är en kunskapssammanställning beträffande främmande invasiva växter i Västernorrlands län. Rapporten visar att ett flertal invasiva växter finns etablerade i länet samt att det finns arter som kan komma att bli invasiva inom tid.