Så länge som människor har bott runt Östersjön har havet varit en viktig resurs. Samverkan i olika former har förekommit tidigare, men ett stort steg har nu tagits i och med att EU har utvecklat en övergripande Östersjöstrategi.