I Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2009-2015 framgår vilka åtgärder som behöver vidtas, när det ska ske samt vilken myndighet eller kommun som behöver vidta åtgärderna.