Denna undersökning utgör en del av projektet Återkommande mätkampanj 2009, Makrofytövervakning, inom Naturvårdsverkets nationella miljöövervakning. Målsättningen var att kartlägga bottenvegetationens djuputbredning och täckningsgrad längs en påverkansgradient i Östhammars skärgård.