Föreliggande rapport ska ses som en vägledning när det gäller att utforma en samordnad övervakning och uppföljning av makrovegetation. Fokus i vägledningen ligger på förhållanden i Bottniska vikens kustvatten.