Fokus på vår vanligaste, men ändå hotade fisk, öringen.