Miljövervakningen av kustfiskbestånden rapporterar att sik och tånglake minskar i antal, och att abborren växer snabbt i det varma vattnet,