Under augusti-september 2008 inventerades Sundby naturreservat i Stockholms södra skärgård. Inventeringen utfördes genom dyktransekter spridda över naturtyperna sublittorala sandbankar, små skär och öar i Östersjön samt rev. Området uppvisade en stor variationsrikedom av olika livsmiljöer och arter och bedömdes därmed hysa höga naturvärden.