Denna undersökning syftar till att beskriva nuläget i Bohuslän gällande fritidsbåtars toalettavfall, dess omhändertagande i land, samt att se förslag på förbättringar.