De närmaste åren kommer vi att få se en storskalig expansion av havsbaserad vindkraft. Dessutom utvecklas nu vågkrafttekniken i snabb takt. Många tusen vind- och vågkraftinstallationer grupperade i stora parker som täcker flera kvadratkilometer är att vänta. Men hur påverkas den marina miljön av dessa kraftverk?