Hur påverkar stigande havsnivåer den fysiska planeringen? Hur kan vi anpassa samhället till effekterna av kommande och pågående klimatförändringar? Länsstyrelsen i Skåne och Blekinge har sammanställt en rapport Stigande havsnivå - konsekvenser för fysisk planering 2008. Delar av rapporten sammanfattas i detta planPM som har till syfte att underlätta och stödja i den specifika planeringssituationen.