Sjöfartsverket har erhållit medel för att snabba på uppbyggnaden av en geografiskt heltäckande och digital djupdatabas över nationens farvatten genom att digitalisera befintliga djupkartor. En plan finns upprättad för att inom fem år ha en geografiskt heltäckande djupdatabas.