I Stockholms län finns tre marina aturreservat –Fifång, Nåttarö och Ålö- Rånö – och fler är på gång.Det är angeläget att öka kunskapen om naturvärdena under havsytan. Sedan några år tillbaka genomför Länsstyrelsen marinbiologiska undersökningar. Avsikten är att få kunskap för att effektivt kunna vårda och bevara värdena.