En av Östersjöns allra mest värdefulla miljöer, men samtidigt också en av de mest känsliga, är de grunda havsvikarna. Dessa miljöer är biologiskt mycket produktiva med rik växtlighet och bottenfauna. I vikarna ansamlas på naturlig väg näringsrika organiska sediment, vilket i kombination med en relativt hög vattentemperatur under vår och sommar ger upphov till en hög produktion av växter och alger. De grunda vikarna fungerar ofta som barnkammare för många fiskar som söker sig hit. För fiskarna finns här lämpligt substrat, skyddande växtlighet och gott om föda. Dessa grunda miljöer lockar även till sig många fåglar på jakt efter föda. Vikarna är således viktiga för djur- och växter, men också attraktiva för oss människor. Mötet mellan land och hav utgör ett ganska begränsat område som årligen utnyttjas av människor för rekreation, särskilt sommartid. För att underlätta planering av framtida nyttjande och skydd av dessa miljöer är det därför av stor vikt med kännedom om biologiska värden och deras lokalisering.