Undersökning av makrobottenfauna under 2007 på 13 stationer längs Hallandskusten. Undersökningen ingår som en del av de regionala samordnade kustkontrollprogrammen för Hallands län.