Rapporten visar att mellan 2002 och 2007 har antalet häckande fåglar på havsstrandängar i Halland och västra Skåne minskat med 26 %. För att rädda strandängsfåglar som vadare, änder, måsar och tärnor är det bråttom att fortsätta bilda naturreservat, se till att dessa blir ”lagom” betade och att antalet predatorer begränsas.