Länsstyrelsen i Västmanlands län, som även är Vattenmyndighet för Norra Östersjöns vattendistrikt, har fått i uppdrag att ta fram underlag för vilka områden som göder havet mest. Uppdraget redovisas härmed i en kortfattad form med beskrivning och slutsatser. Uppdraget kommer även att redovisas mera utförligt i en rapport från Länsstyrelsen under januari 2009.