En inventering under hösten 2006 visade att odlade havsöringar stiger för lek i gotländska vattendrag. Dessa fiskar kan genom att leka med de genuina havsöringarna ha en negativ inverkan på den genetiska särprägeln hos de gotländska havsöringsstammarna.