Växt- och djurliv på grunda bottnar inom naturreservatet Holmöarna i Norra Kvarken har undersökts vid tre tillfällen.