Rapporten är ett förslag på ett samordnat övervakningsprogram i Botten- viksdistriktets kustvatten. De regelbundna undersökningar av kustvatten som föreslås i rapporten, skall bidra till kunskapsunderlaget för Sveriges nationella miljömålsarbete, Europeiska Unionens Vattendirektiv samt Natura 2000-direktivet.