Denna rapport är en sammanställning av transporter av fosfor och kväve i de största avrinningsområdena i Skåne under perioden 1978 till 2001 med fokus på 1990-2001. Mest utsatta havsområden är Skälderviken, Lommabukten och Lundåkrabukten på grund av de stora transporterna samt deras isolerade läge.