Undersökningen syftade till att inventera naturvärden med tyngdpunkt på bottentyp och bottenvegetation i tre områden längs Gotlands kust.