Rapporten är ett led i Länsstyrelsens strävan att stimulera den process som pågår för att "klarlägga förutsättningarna för hur det går att långsiktigt skydda ett marint område öster om Gräsö på ett sätt som samtidigt bidrar till utvecklingen av en livskraftig bygd".