Redargårdarna (ett 10-tal välbevarade) utgör ett unikt kulturarv som berättar om skärgårdens historia och visar hur människor i Stockholms läns skärgård påverkades av den tidiga industrialiseringen.