Miljöministrar och höga tjänstemän från 28 länder och EU-kommissionen möttes i Riksgränsen den 11-14 juni 2007 för informella överläggningar om gemensamma internationella åtgärder mot klimatförändringarna. Avsikten med mötet var att ministrarna skulle få tillfälle till djupare diskussioner och överläggningar i knäckfrågor i förhandlingarna om ett framtida globaltlt klimatavtal. Överläggningarna fokuserades både på långsiktiga frågor om principerna för och innehållet i en framtida internationell klimatstrategi och på konkreta frågor om det viktiga mötet med parterna till FNs klimat konvention och Kyotoprotokollet, som ska hållas i Indonesien i december 2007.Detta är en översatt version av orginaldokumentet.