Länsstyrelsen i Södermanlands län har låtit Stockholms Universitet utföra en undersökning av bottenfaunan i kusten för att kunna bedöma övergödningspåverkan och status enligt de preliminära bedömningsgrunderna som finns tillgängliga 2006.