Översiktlig kartering av bottenvegetationen i delar av Missjö naturreservat i Sankt Anna skärgård - ett representativt skärgårdsavsnitt i Östergötland.