Projektet är det första i sitt slag i Sverige och också unikt i ett europeiskt perspektiv. Denna slutrapport redogör för resultaten från uppföljningen som genomfördes under åren 2002-2007.