Den här broschyren beskriver den nya vattenförvaltningen och det inledande arbete som hittills har genomförts i Stensåns avrinningsområde (S Halland/N Skåne). Arbetet har genomförts som ett pilotprojekt inom EU InterReg (BERNET Catch).