Beskrivning av tillståndet i kustvattnen vad gäller hydrografi och växtplankton.