Årliga inventeringar av ejder på Utklippan har utförts av Karlskrona Ornitologiska Klubb sedan 1984 inom ramen för ”Projekt Ejder” och från och med 1996 ingår övervakningen som en del av det regionala miljöövervakningsprogrammet i Blekinge. Syftet med projektet är att inom Utklippans naturreservat inventera samtliga ruvande ådor under vecka 19 eller 20 samt fastställa häckningsframgång (antal ägg och eventuellt ungar per häckning).