Sedan 1962 har personal från Torhamns och Utklippans fågelstationer försökt lokalisera alla kolonier av kentska tärnor i Blekinge. Arten är rödlistad och övervakning av kentsk tärna ingår sedan 1996 som en del av det regionala miljöövervakningsprogrammet i Blekinge.