Den tidigare utbredda uppfattningen att det gotländska havsöringsfisket bedrivs efter naturligt producerad fisk har efterhand fått revideras. Syftet med denna rapport är att klarlägga i vilken omfattning de odlade havsöringarna som bevisligen befinner sig utefter den gotländska kusten även simmar upp i vattendragen och leker.