Fiskevårdsplan Kalmar län syftar till att ge en samlad bild över de viktigaste fiskevårdsåtgärderna i länet. Åtgärdsförslagen berör både söt- och brackvattenmiljöer.