Den varierade och örika skärgården i Östergötland har förhållandevis många opåverkade vikar med stora naturvärden.