Fisket på västkusten är beroende av kustmiljön, visar en avhandling från Göteborgs universitet. Resultatet har stor betydelse för utvecklingen av nya förvaltningsmetoder för ett hållbart fiske och för kustzonplanering.